Blogisarja: Kylmäkonttien korjaus osa 2: Thermo King MP-3000-vikakoodit

Pika-apua kylmäkonttien vian etsintään osa 2: Thermo King MP-3000:n vikakoodien luku

Blogisarjamme toinen kirjoitus käsittelee Thermo Kingin MP3000-ohjauspaneelia. Käymme läpi, miten niiden vika- sekä varoituskoodit luetaan ja mitä ne tarkoittavat. Tästä aiheesta ei löytynytkään suomenkielistä ohjetta, ja kaikki Thermo King -manuaalit ovat englanniksi, joten tämä lienee ensimmäinen suomenkielinen opas asiaan.

Alun perin tarkoitus oli käsitellä MP4000- ja MP3000-paneelit samassa tekstissä mutta tekstistä olisi tullut hyvin pitkä, joten jätimme MP4000:n käsittelyn seuraavaan kirjoitukseemme.

Mistä tiedät, onko käytössäsi Magnum MP3000- vai Magnum Plus MP4000?

Ero on hyvin selkeä, sillä uusissa MP4000 ohjaimissa on iso näyttö. Alla kuvat molemmista malleista.

Thermo King Mp-3000

Thermo King Magnum on suosittu kylmäkoneistomalli, ja sen ohjaimena toimii yleensä MP-3000. Käsittelemme tässä MP-3000-ohjainta puhtaasti Magnum-mallin koneistossa.

Vikakoodien tyypit

Vikakoodin ilmetessä paneelissa palaa Alarm-ledivalo. Vikakoodit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

  • Ei-aktiiviset (not active)
  • Aktiiviset (active)
  • Tiedostetut (acknowledged)

Ei-aktiiviset (not active)

Koneessa on ilmennyt aiemmin vikakoodi, joka ei enää kuitenkaan ole voimassa. Joko vika on jo korjaantunut, sitä ei ole ilmennyt 60 min aikana, tai kone on käynnistetty uudestaan. Ei-aktiivisen vikakoodin voi kuitata F4-napilla, jolloin vikavalo sammuu ja vika poistuu vikalistalta (alarm list).

Aktiiviset (active)

Koneessa on vika käynnissä tai on ollut vika 60 min sisällä. Kun vika poistuu ja vikakoodi on tiedostettu, sen voi myös kuitata F4-napilla, jolloin vikavalo sammuu ja vika poistuu listalta.

Tiedostettu (acknowledge)

Kontin tiedostetut vikakoodit, jotka on tarkistettu ja kuitattu F4-näppäimellä. Vikavalo ei vilku, vaan palaa jatkuvasti. Kun vika on korjattu, valo sammuu ja vika poistuu vikalistalta.

Lisäksi vikakoodit voidaan jakaa kahteen eri vakavuustasoon.

LEVEL 1 SHUTDOWN ALARM

Vikavalo vilkkuu ja kone sammuu. Vika aiheuttaa kontille mahdollista vahinkoa ja hätätoimenpiteenä koneisto sammuttaa itsensä. Kone vaatii huollon ja korjauksen. Esimerkiksi vikakoodi 56 on korkean tason hälytys. Se tarkoittaa, että kompressorin lämpötila on liian korkea, jolloin kone sammuttaa itsensä.

LEVEL 2 CHECK ALARM

Vikakoodi valo vilkkuu kunnes vika on tiedostettu. Tämän tason vika kehottaa tekemään huoltotoimenpiteitä ennen kuin viasta muodostuu suurempaa vahinkoa.

Kuinka MP3000-vikakoodit luetaan

Vikakoodit luetaan MP3000-ohjaimesta seuraavalla tavalla.

  1. Käynnistä koneisto
  2. Paina F2-näppäintä, niin pääset suoraan vikakoodilistaan. Jos et pääse jostain syystä valikkoon, etsi menusta kohta ”ALARMS”
  3. Näytölle ilmestyy ensimmäinen vikakoodi
  4. Kirjoita koodi ylös
  5. F2-nappia painamalla pääset aina seuraavaan vikakoodiin. Painamalla F3 pääset takaisin edellisiin vikakoodiin
  6. Käy kaikki vikakoodit läpi

Vikakoodit näkyvät numerojärjestyksessä, ei aikajärjestyksessä! Kun olet ottanut vikakoodit ylös, siirry seuraavaan kohtaan.

MP-3000-vikakoodien tulkinta

Kun vikakoodit on kirjoitettu ylös, on aika tarkistaa vian syy koneiston manuaalin loppuosasta löytyvästä luettelosta (Alarm Codes, Descriptions and Corrective Actions).

Luettelon vasemmassa lukee vikakoodit, seuraavasta sarakkeesta mitä ne tarkoittavat ja viimeisessä toimenpide-ehdotukset.

Esimerkki: Vikakoodi 122

Selite: C02 Sensor Calibration error ( CO2-sensorin kalibrointi ei onnistu)

Toimenpide: Vaihda uusi CO2-sensori

Vikakoodien kuittaus

Vikakoodit kuitataan korjauksen jälkeen menemällä valikkoon ja painamalla F4-näppäintä koodin kohdalla.

Manuaalit ja ohjeita

Manuaali löytyy täältä.

Muita artikkeleita