Ongelmajätekontit

Tarjoamme valuma-altailla varustettuja kontteja ongelmajätteiden, nesteiden ja muiden ympäristölle vaarallisten aineiden varastointiin. Kaikki ongelmajätekonttimme on rakennettu vain varastokäyttöön, eivätkä ne sovellu rahtikäyttöön.

- / - tuotetta