Deutsch-Finnisches Businessforum 2022

Konttivuokrauksen väki mukana Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin järjestämässä tapahtumassa Hampurissa 2.-3.11.2022.

Vuosittain järjestettävä ”Deutsch-Finnisches Businessforum” tarjoaa niin suomalaisille kuin saksalaisillekin poliitiikan ja liike-elämän päättäjille oivan tilaisuuden pysähtyä keskustelemaan kansainvälisen liiketoiminnan kannalta merkittävistä teemoista.

Vuoden 2022 tapahtuman teemana oli Twin Transition eli pähkinänkuoressa liiketoiminnan digitalisoituminen sekä kytkeytyminen entistä vahvemmin kestävän kehityksen periaatteisiin. Keynote-puhujien joukossa olivat mm. Suomen elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä Hampurin pormestari Peter Tschentscher.

Heidän lisäkseen tapahtumaan osallistui yrityksiä ja osaajia lukuisilta toimialoilta, joten liike-elämän kehittämiseen saatiin monipuolisesti erilaisia, toisiaan tukevia näkökulmia.

Tapahtuman opit

Yleinen näkemys osallistujien keskuudessa oli, että kipinä kohti kestävämpää toimintaa tulee kummuta yrityksestä itsestään ja sen asiakkaista sekä yhteistyökumppaneista. Sen sijaan ulkoinen pakko esimerkiksi säädösten muodossa on huono motivaattori eikä näin ollen synnytä parhaita innovaatioita.

Kaiken kaikkiaan Deutsch-Finnisches Businessforumin keskusteluissa korostui toimiala- ja maarajojen yli ulottuva yhteinen vastuu kestävien toimintamallien kehittämisessä. Avoin suhtautuminen ja kokemusten jako muiden yritysten kanssa on tärkeää, jotta saamme toimivat mallit mahdollisimman nopeasti ja laaja-alaisesti käyttöön. Kun yhä useampi yritys toimii parhaiden käytäntöjen mukaisesti, pystymme parhaiten edistämään kestävämpää tulevaisuutta meille kaikille.

Konttivuokrauksen rooli

Lähdimme Konttivuokraukselta mukaan tapahtumaan, sillä koemme, että konteillamme on ratkaiseva rooli tulevaisuutta muokkaavien uusien innovaatioiden kehittämisessä ja kansainvälisessä levityksessä. Kontteja voidaan hyödyntää monipuolisesti tuotantoprosessin eri vaiheissa aina tuotekehityksestä ja -testauksesta itse tuotteiden valmistukseen ja kuljetukseen. Lisäksi tekemämme konttien muutostyöt pidentävät ja monipuolistavat konttien elinkaarta tarjoten joustavia toimi- ja laitetilaratkaisuja yritysten tarpeisiin aina tapahtuma-alasta IT-teollisuuteen.

Olimme yksi tapahtuman sponsoreista ja edustimme tapahtumassa kansainvälisellä brändillämme MC Containers. Kiitämme kaikkia osallistujia hedelmällisistä keskusteluista!

MC Containers on täyden palvelun konttitoimittaja, jolta ostat ja vuokraat yrityksellesi kaikenlaiset kontit vakiomalleista yksilöllisesti varusteltuihin erikoiskontteihin ja moduulikokonaisuuksiin. Konttien myynnin, vuokrauksen ja muokkaamisen lisäksi järjestämme asiakkaillemme mm. konttien kuljetukseen, varastointiin ja huolintaan liittyviä palveluita.

Muita artikkeleita