Yhteistyöllä ympäristön puolesta

Konttivuokraus Oy on sitoutunut vähentämään päästöjään ja hyvittämään jäljelle jääviä istuttamalla hiilinieluja Suomeen.

Osana Konttivuokrauksen ja MC CONTAINERS GROUPIN lähitulevaisuuden kehitystavoitteita, selvitimme riippumattomalla PÄÄSTÖMITTAUKSElla erikoiskonttien tuotantotiloistamme aiheutuneiden päästöjen kokonaismäärän vuonna 2022. Raportit kertovat lähtökohtamme vuositasolla, minkä pohjalta voimme kehittää toimintaamme eteenpäin tulevaisuudessa.

Raporteista käy ilmi, että teemme jo tällä hetkellä monia käytännön tekoja päästöjemme vähentämiseksi. Esimerkkejä näistä keinoista ovat modernien tuotantotilojemme kunnon ylläpito sekä työtapojen ja -prosessien jatkuva kehitys.

Suunnitelmallisista toimenpiteistä huolimatta toiminnastamme syntyy kuitenkin edelleen päästöjä, joiden kompensoimiseksi KONTTIVUOKRAUS OY ON ALOITTANUT YHTEISTYÖN SUOMALAISEN ISTUTAPUITA.FI:N KANSSA.

Istutapuita.fi istuttaa nimensä mukaisesti puita entisille turvetuotantoalueille Suomessa. Turvetuotannosta eläköitynyt maa on hedelmällistä maaperää taimille, jotka elinkaarensa aikana sekä sitovat hiiltä ilmakehästä että estävät biomassaan ja maaperään sitoutunutta hiiltä karkaamasta takaisin ilmakehään.

“Näemme päästöjen kompensoinnin vain yhtenä keinona minimoida toimintamme haitallisia vaikutuksia ympäristölle. Kompensointitoimet eivät poista vastuutamme tai vähennä haluamme kehittää toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan,” sanoo Konttivuokrauksen yrittäjäperheen jäsen sekä saksalaisen sisaryhtiömme Mattson Containers GmbH:n toimitusjohtaja Jesse Mattson.

Muita artikkeleita