Hampurin sataman Suomen kunniaedustaja

Nimityksen myötä Konttivuokrauksen Jesse Mattson pääsee osaksi konttilogistiikan kehittämistä Euroopan mittakaavassa.

Konttivuokrauksen Jesse Mattson on nimitetty Hampurin sataman Suomen kunniaedustajaksi, minkä myötä hän pääsee osaltaan edistämään Itämeren alueen konttilogistista yhteistyötä ja tuomaan suomalaista näkökulmaa esille yhteisistä asioista keskusteltaessa.

Hampurin satama on Saksan suurin ja Euroopan kolmanneksi suurin konttisatama. Hampurin kautta kulkee siis myös iso osa suomalaisten kuluttajien ja teollisuuden tavaravirroista.

Itämeren alueen satamat, mukaan lukien Suomen konttisatamat, ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita Hampurin satamalle. Kansainvälisten suhteiden kaksisuuntainen vahvistaminen onkin tärkeää, jotta koko Euroopan laajuinen konttien logistiikkaverkosto saadaan toimimaan tehokkaasti.

Hampurin satama vahvistaa kansainvälistä verkostoaan nimittämällä kunniaedustajia (Honorable Representative), joiden kautta satama saa arvokasta tietoa markkinoiden kehityksestä eri maissa. Valinnat tekee Port of Hamburg Marketing, jonka tehtävä on luoda ja ylläpitää Hampurin sataman imagoa ja verkostoja kansainvälisesti.

Suomen kunniaedustajaksi on nimitetty Konttivuokrauksen kansainvälisistä projekteista vastaava Jesse Mattson. Hampurin sataman Itämeren alueen markkinakehitystiimiin kuuluvat Mattsonin lisäksi edustajat Varsovassa ja Pietarissa.

Jesse Mattson on toiminut vuodesta 2015 Konttivuokrauksen saksalaisen sisaryhtiön, Mattson Containers GmbH:n, toimitusjohtajana. Kiinnostus logistiikkaa kohtaan on syventynyt vuosien varrella Mattsonin toimittua useissa alan työtehtävissä. Saksassa vietetyt vuodet ovat palkinneet hänet laajoilla kansainvälisillä verkostoilla sekä ymmärryksellä Saksan ja Suomen välillä vallitsevista erilaisista toimintakulttuureista.

”Suomella ja Saksalla on pitkä yhteinen historia. Minusta on myös ensisijaisen tärkeää pyrkiä parantamaan yhteistyötä näiden kahden maan välillä. Monipuolisen kokemukseni ja laajojen kotimaisten ja ulkomaisten verkostojeni myötä pystyn auttamaan suomalaisia yrityksiä onnistumaan Saksassa ja saksalaisia yrityksiä Suomessa”, Mattson kiteyttää.

Konttivuokraus (kansainvälisesti MC Containers) on kansainvälinen logistiikka-alan perheyritys, joka myy ja vuokraa kontteja mm. rahti-, toimisto- ja tapahtumakäyttöön. Yritys myös suunnittelee ja toteuttaa erikoiskonttiprojekteja asiakkaiden toiveiden mukaan. Konttien lisäksi tarjontaan kuuluvat konttilogistiikan oheispalvelut, mm. huolto, kuljetus ja huolinta. Konttivuokraus palvelee asiakkaitaan Oulun, Vaasan, Helsingin ja Hampurin toimipisteiden ohella yli 70 varikkoalueella ympäri maailman.

Tutustu aiheeseen lisää:

Hampurin sataman tiedote englanniksi

Muita artikkeleita